Điều khoản sử dụng

Qui định và điều kiện sử dụng

  1. Tuyên bố

Trang web này được Công ty TNHH Triquimex quản lí. Bằng cách vào xem và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với các qui định và điều kiện sử dụng dưới đây. Công ty Triquimex được độc quyền thêm bớt, xóa hoặc sửa các thông tin cần thiết vào bất kì mọi lúc mà không cần phải báo trước. Nội dung của trang web, bao gồm các thông tin, công cụ và đường dẫn, được cung cấp hoàn toàn miễn phí nhằm mang lại lợi ích cho công ty chúng tôi, là tài sản riêng của công ty TNHH Triquimex.

  1. Về trang web

Mục đích của trang web này là giới thiệu các sản phẩm của Triquimex và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh với khách hàng. Tuy vậy, chúng tôi không bảo đảm rằng nội dung của trang web này luôn luôn chính xác và được cập nhật. Người sử dụng phải xác nhận trước với chúng tôi trước khi áp dụng bất cứ thông tin nào vào từng hoàn cảnh cụ thể. Cấm tuyệt đối mọi hình thức sao chép, sử dụng lại nội dung hoặc bất kì chi tiết nào của trang web bao gồm hình ảnh, bài viết, giao diện… mà chưa được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Không được sử dụng trang web với mục đích xâm phạm quyền tác giả, thương hiệu, uy tín, đời tư và các quyền khác. Triquimex giữ độc quyền hủy bỏ một dịch vụ bất kì hoặc đóng tài khoản của bất kì người sử dụng nào mà không cần báo trước, xin lỗi hoặc giải thích.

  1. Bên thứ ba và các đường dẫn liên kết

Chúng tôi có chèn nội dung từ các trang web của bên thứ ba như YouTube, Twitter hoặc Facebook… Chúng tôi không chịu trách nhiệm về phần nội dung liên kết và cũng không chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc sử dụng thông tin và các dịch vụ của những trang web được liên kết này. Chúng tôi không bảo đảm các liên kết luôn luôn hoạt động. Trang web của chúng tôi không hỗ trợ hoặc quảng bá cho bất kì sản phẩm của bên nào khác. Những trang liên kết có qui định và điều kiện riêng có thể khác với của chúng tôi. Đừng cho rằng các qui định của các trang đều giống nhau.

  1. Tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu

Khi đăng kí tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn phải đồng ý cung cấp các thông tin liên quan đến cá nhân và công việc. Tên đăng nhập và mật khẩu rất quan trọng và bạn phải chịu trách nhiệm giữ kín. Khi tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn đã chấp nhận rằng sẽ thay đổi mật khẩu đó khi được yêu cầu và giữ thông tin tên đăng nhập cũng như mật khẩu là thông tin bảo mật. Bạn phải báo ngay cho chúng tôi khi nghi ngờ rằng tài khoản của mình bị bẻ khóa hoặc đang bị người khác sử dụng một cách bất hợp pháp.

  1. Bảo mật và bảo vệ khỏi bị vi-rút

Chúng tôi không bảo đảm rằng việc truyền dữ liệu thông qua trang web của chúng tôi là hoàn toàn an toàn. Vì vậy, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra trong mọi hoạt động trao đổi dữ liệu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hư hỏng hay mất mát về dữ liệu hay nội dung thông tin trên trang web này. Chúng tôi cố gắng hết sức để luôn kiểm tra trang web của mình. Bạn phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo đảm rằng việc sử dụng trang web này không đưa bạn đến những nguy cơ bị lây nhiễm vi-rút, mã độc hoặc các hình thức gián điệp khác có thể làm tổn hại hệ thống máy tính của bạn. Bạn cần chạy chương trình quét vi-rút trước khi tải bất cứ thông tin gì từ trang web của chúng tôi.

  1. Bộ luật được áp dụng

Trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web được đặt dưới sự bảo hộ của bộ luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án các cấp của Việt Nam được toàn quyền xét xử những tranh chấp có thể xảy ra liên quan đến việc sử dụng trang web. Nếu sử dụng trang web và các dịch vụ được cung cấp ở nước ngoài, bạn cần bảo đảm chắc chắn sự hợp pháp theo bộ luật của địa phương cũng như luật Việt Nam.

Báo giá nhanh